شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

اصول استاندارد سازی

خانه / اصول استاندارد سازی

یک کارخانه جوجه کشی خوب و مناسب باید کاملا استاندارد ساخته شده باشد و اصول ساخت را دقیقا رعایت کرده باشد کارخانه جوجه کشی دارای قسمت های مختلفی است که می توان به قسمت پذیرش و درجه بندی تخم ، بارگیری انواع تخم ، تست های غربالگری تخم ، ضد عفونی کردن تخم ، انبار تخم ، سالن جوجه کشی (شامل سالن ستر و  سالن هچر) ، مکان مناسب قرنطینه جوجه ها ی یک روزه ، اتاق مخصوص عملیات نوربینی ، انبار وسایل ، اتاق مخصوص ضایعات و شستشو  ،  انبار مربوط به تجهیزات جانبی و … اشاره کرد .

اجرا شده توسط: همیار وردپرس