شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

بخش قرنطینه

خانه / بخش قرنطینه

سالن قرنطینه در کارخانه جوجه کشی باید در ابتدای ورودی دارای حوضچه های ضد عفونی باشد . در سالن می بایست تعداد زیادی لامپ مادر مصنوعی استفاده شود این مسئله باعث میشود که گرمای محیط به طور یکنواخت باشد و باعث تجمع جوجه ها در یک نقطه نمی شود . همینطور استفاده از لامپ مادر مصنوعی در کارخانه جوجه کشی باعث میشود بلوغ زودرس در جوجه ها پدیدار نگردد . سالن باید دارای آب خوری و دان خوری مناسب به تعداد کافی باشد تا جوجه ها تحت فشار فیزیکی قرار نگیرند . وجود سیستم تهویه مناسب در اتاق قرنطینه و کنترل دما و میزان رطوبت محیط بسیار مهم می باشد و در سلامت جوجه ها تاثیر مستقیم دارد . همیشه می بایست یک دماسنج و یک رطوبت سنج داخل سالن قرنطینه و سالن اصلی موجود باشد تا دائما از دما و رطوبت محیط مطلع شویدو بتوانید به درستی آن را کنترل و مدیریت کنید.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس