شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

تماس با ما

خانه / تماس با ما

کارخانه جوجه کشی شهدای 207

شماره های تماس :

تلفن همراه : 

09123332661

 

مصاحبه روزنامه بهنام با آقای النچری کارافرین نمونه کشور و مدیر عامل کارخانه جوجه کشی شهدای 207 قسمت 1 :

مصاحبه روزنامه بهنام با آقای النچری کارافرین نمونه کشور و مدیر عامل کارخانه جوجه کشی شهدای 207 قسمت 1

مصاحبه روزنامه بهنام با آقای النچری کارافرین نمونه کشور و مدیر عامل کارخانه جوجه کشی شهدای 207 قسمت 2 :

مصاحبه روزنامه بهنام با آقای النچری کارافرین نمونه کشور و مدیر عامل کارخانه جوجه کشی شهدای 207 قسمت 2

اجرا شده توسط: همیار وردپرس