شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

جوجه یکروزه

خانه / جوجه یکروزه

فروش انواع جوجه و جوجه اردک یکروزه الی شیش ماهه

فروش جوجه یکروزه تخم گذار

فروش جوجه یکروزه گوشتی

فروش جوجه جهادی یزد و اصفهان

فروش جوجه گلپایگان

فروش جوجه ورامین

فروش جوجه مشکی

فروش جوجه اردک

فروش جوجه اردک اصلاح نژاد شده

✔ فروش جوجه گلپايگان یکروزه الی ٦ ماهه

جوجه های یکروزه پس از مرحله هچینگ ✔ فروش جوجه ورامين یکروزه الی ٦ ماهه

کارخانه جوجه کشی شهدای 207 تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی و جوجه اردک

✔ فروش جوجه محلی یکروزه الی ٦ ماهه

فروش جوجه یک روزه تخمگذار و گوشتی در کارخانه 207

✔ فروش جوجه جهادی يزد و اصفهان یکروزه الی ٦ ماهه

پرورش جوجه مشکی در کارخانه جوجه کشی 207

✔ فروش جوجه مشكی يكروزه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس