شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

دستگاه جوجه کشی ستر

خانه / دستگاه جوجه کشی ستر

انکوباتور Setter چیست؟

در صنعت جوجه کشی ماشینی شهدای 207 ، در طول مدت 18 روز اول تبدیل تخم مرغ ، باید در ماشین ستر قرار داده شود (این روش برای جوجه تخم مرغ انجام می شود، انواع دیگر تخم های سایر طیور دارای دوره های تنظیم دیگر می باشد). تخم مرغ توسط ماشین جوجه کشی هر ساعت در ستر می چرخد. پس از تنظیم دوره  تخم گذاری، تخم مرغ ها  به هچر منتقل می شوند،  که در آنجا ، پس از گذشت 3 روز یعنی روز 21/22 به جوجه تبدیل می شوند.

ماشین جوجه کشی ستر
اجرا شده توسط: همیار وردپرس