شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

دما و رطوبت

خانه / دما و رطوبت

یکی از مهمترین مواردی که در نگهداری تخم ها در کارخانه جوجه کشی باید رعایت شود حفظ دما و رطوبت محیط نگهداری تخم ها در شرایط استاندارد می باشد . میزان دمای اتاق نگهداری تخم ها حدود ۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود ۷۵ درصد مناسب است . در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد در اتاق نگهداری تخم ها باعث مرگ نطفه می شود . از این رو نصب یک دماسنج و رطوبت سنج در انبار نگهداری تخم ها در کارخانه جوجه کشی ضروری می باشد . مورد مهم دیگر سلامت پرسنل این بخش است . زیرا دما و رطوبت موجود در اتاق نگهداری تخم ها در کارخانه جوجه کشی مناسب وضعیت انسان نیست . بنابراین می بایست پرسنل این بخش به صورت چرخشی به انجام وظایف محوله بپردازند .

اجرا شده توسط: همیار وردپرس